Jogi tájékoztató

Új rendelet székhelyszolgáltatásról – 2017. július 1.

 

2017. július 1-től új szabályozás vonatkozik a székhelyszolgáltatásra, mely több ponton érinti a szolgáltatás nyújtásának részleteit. Az alábbiakban összeszedtük a lényeges változásokat, melynek cégünk természetesen minden tekintetben megfelel.

Székhelyül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
Az ingatlan tulajdonosával egyeztetve folyamatban van a használati jog bejegyzésre az ingatlanra.

A felek a szerződéskötéstől számított 1 éven belül nem élhetnek rendes felmondással.
Szerződésünket nem fizetés esetén lehetőségünk van rendkívüli felmondással megszüntetni, akár az 1 év letelte előtt is.

Cégiratok tárolása (beszámoló, adatbejelentéssel kapcsolatos dokumentumok, cégalapítási dokumentumok, hatósági engedélyek)
Cégünk biztosítja a törvényben meghatározott iratok elkülönítve őrzését és rendelkezésre tartását, azonban ezek hozzánk történő eljuttatása a megrendelő felelőssége. Vállaljuk továbbá a naprakész iratjegyzék elkészítését is, valamint szerződés megszűnése esetén az iratok visszajuttatását a megrendelő részére.

Cégtábla kihelyezése
Cégünk természetesen vállalja a cégtábla kihelyezését az ingatlan bejáratánál.

Értesítés a küldeményekről 1 munkanapon belül
A levelekről az esetek 99%-ban még az átvétel napján értesítést küldünk, az 1 munkanapos határidőt minden esetben tudjuk tartani.

 

 

 Székhelyszolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések

 

Legális-e a székhelyszolgáltatás?

Igen. A székhelyszolgáltatást a 2006. évi V. törvény 7§ (4) alapján végezzük, amely kimondja, hogy “Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.”
A székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég az általunk kiállított, úgynevezett “befogadó nyilatkozattal” igazolja a székhelyhasználat jogszerűségét.

Miért szólt több cikk, sajtóközlemény a székhelyszolgáltatás megszüntetéséről?

Nem a székhelyszolgáltatás fogalma szűnt meg, csupán az ügyvédi székhelyszolgáltatás lehetősége. Korábban a cégalapító ügyvéd is jogosult volt székhelyet nyújtani az alapított társaság részére, ennek feltételei azonban szigorúbbak voltak, mintha gazdasági társaság nyújtana székhelyet másik cég részére. 2012-től az ügyvédek többé nem jogosultak székhelyet biztosítani. A fent nevezett törvény azonban továbbra sem módosult, így ilyen formában továbbra is megengedett a székhelyszolgáltatás.

A NAV szigorúbb ellenőrzés alá vonja a székhelyszolgáltatást igénybe vevő társaságokat?

A NAV-nak 2012-től lehetősége van arra, hogy minősítse a székhelyszolgáltatókat. A piacon nagyon sok székhelyszolgáltató cégtemetőként tevékenykedik, ezek könnyedén felismerhetők alacsony áraikról, minőséget nélkülöző szolgáltatásukról. Hamar a NAV tudomására jut, mely székhelyszolgáltatók azok, akik csak bedöntendő cégek eltüntetésére jöttek létre. Amennyiben a címet kockázatosnak ítélik, jogosultak az oda bejelentett cégek részére kockázatfelmérő kérdőívet kiküldeni, melyet az köteles visszaküldeni az adóhatóság részére.

Szerződésünk értelmében feladatunk a hatóságokkal való kapcsolattartás is. Kiemelten figyelünk arra, hogy az igazoltan fiktív cégek jelenlétét jelezzük a NAV felé a többi, tisztességes ügyfelünk érdekében, illetve amennyiben bármilyen kérdéssel felkeresnek bennünket, azonnali segítséget nyújtunk, hogy megkönnyítsük munkájukat. Ennek köszönhetően cégünk jó kapcsolatot ápol az illetékes hatóságokkal.

Hogyan ismerhető fel a cégtemető, mire érdemes figyelni? Hova ne helyezze semmiképp a székhelyét?

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a pontokat, amit érdemes megvizsgálni székhelyszolgáltató választásakor:

  • befogadó nyilatkozat megléte (szerződéshez szükséges biztosítani)
  • hivatalos küldemények átvétele (minden fajta postai küldemény átvétele)
  • nyitva tartás, ügyeleti idő a székhelycímen (irodai órákban, ált. 9-16 óra között)
  • cégtábla kihelyezése megfelelő helyre (ingatlan elé)
  • hatóságokkal való kapcsolattartás (adatszolgáltatás, értesítés megkeresésről, stb.)